วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีทรุดตัว ทล.213 (ตู้ยามบ้านดินดำ) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม"
ลงวันที่ 03/02/2567
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ,นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8,นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ในโอกาสตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีทรุดตัว ทางหลวงหมายเลข 213 (ตู้ยามบ้านดินดำ) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

'