วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์"
ลงวันที่ 03/02/2567
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ,นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8,นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ในโอกาสตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

'