วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบ้านดอกไม้ เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทล.202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.209 + 250 - กม.209 + 602”
ลงวันที่ 04/01/2567
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันตำรวจเอกประวิทย์ โทหา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ และนายศุภพรชัย ขามรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเมืองสรวง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบ้านดอกไม้ เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการขับรถย้อนศร ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.209 + 250 - กม.209 + 602 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

'