วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
ลงวันที่ 31/12/2566
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.
นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทย ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ที่ กม.101+750 ด้านซ้ายทาง (จุดพักรถบ้านดงยาง) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันที่ 4 มกราคม 2567)

'