วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”
ลงวันที่ 30/12/2566
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผบ.มทบ.27 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย และจุดให้บริการทั่วไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันที่ 4 มกราคม 2567) โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณจุดพักรถ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ที่ กม.101+750 ด้านซ้ายทาง (จุดพักรถบ้านดงยาง))

'