วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“ผส. ทล 8 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ประจำหมวดทางหลวงเสลภูมิ”
ลงวันที่ 30/12/2566
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ประจำหมวดทางหลวงเสลภูมิ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันที่ 4 มกราคม 2567) โดยมีนายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเสลภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ

'