วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด”
ลงวันที่ 29/12/2566
วันที่ 29 ธันวาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ไค่นุ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 แห่ง 1.จุดตรวจโพธิ์สัย 2.จุดตรวจจังหาร 3.จุดตรวจเชียงขวัญ ร่วมกับคณะจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้นำคณะฯ
พร้อมกับมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

'