วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมประชุมเพื่อทำ workshop วางแผนงานสำรวจและออกแบบ เพื่อจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567"
ลงวันที่ 01/12/2566
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยงานแผนงาน ,งานอำนวยความปลอดภัย และวิศวกรโยธา งานวิศวกรรม ได้ร่วมประชุมเพื่อทำ workshop วางแผนงานสำรวจและออกแบบ เพื่อจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'