วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมตรวจเครื่องจักรผู้รับเหมาเพื่อต่อทะเบียนผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ 6 งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อิล้งโพนทอง ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+131- กม.39+231 ด้านขวาทาง"
ลงวันที่ 30/11/2566
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศุภชัย สัตยรักษ์ หัวหน้างานปรับซ่อม พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงที่ 8 เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรผู้รับเหมาเพื่อต่อทะเบียนผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ 6 งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อิล้งโพนทอง ณ แปลงทดสอบทางหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+131- กม.39+231 ด้านขวาทาง บ้านบะตากา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

'