วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน การออกแบบรายละเอียด สำหรับงานก่อสร้างโครงการทางหลวงขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567"
ลงวันที่ 14/11/2566
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวงเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน การออกแบบรายละเอียด สำหรับงานก่อสร้างโครงการทางหลวง ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง แยกทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่าง กม.36+500 - กม.47+299

'