วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 31/12/2561

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2561

     นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 ,เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ,เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางหลวง และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเมืองสรวง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (จุดอันตราย 36 แห่ง) รวมทั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัย ต่อผู้ใช้เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ที่ กม.26+500 (บริเวณหน้าตลาดเทศบาล อ.เมืองสรวง)


'