วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวง ตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ สาย บ้านไผ่_นครพนม ตอนที่ 1 บริเวณจุดตัด ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ที่ กม. 31+489 บริเวณอำเภอโพนทอง"
ลงวันที่ 07/11/2566
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมทีมงาน ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจกายภาพทางหลวง ตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้าง และรูปแบบที่เหมาะสมของแบบก่อสร้าง(Drawing) สะพานข้ามทางรถไฟ (Over Pass) โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ สาย บ้านไผ่_นครพนม ตอนที่ 1 บริเวณจุดตัด ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ที่ กม. 31+489 บริเวณอำเภอโพนทอง

'