วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 30/12/2561

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561
     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (Rest Area) ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณหน้าอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ที่ กม. 6+735 (ด้านซ้ายทาง) โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ,แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ,ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


'