วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 28/12/2561

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม  2561 

     นายบัญชา  สุทัยบำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่  8 (มหาสารคาม) ตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดยมีนายพงศกร  จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ


'