วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.37/2566 ทล.2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+338 - กม.47+861"
ลงวันที่ 12/09/2566
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.37/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 งานโครงการพัฒนาการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+338 - กม.47+861 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ เป็นผู้รับจ้าง

'