วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง งวดที่ 16 (งวดรองสุดท้าย) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก ระหว่าง กม.4+800 - กม.17+160 และ กม.22+000 – กม.24+040"
ลงวันที่ 10/09/2566
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ,นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) กรรมการตรวจรับพัสดุ ,นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง งวดที่ 16 (งวดรองสุดท้าย) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก ระหว่าง กม.4+800 - กม.17+160 และ กม.22+000 – กม.24+040 โดยมีบริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

'