f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2567 272,914.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 39,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2567 109,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 274,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 16,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณไฟกระพริบชนิดโซล่าเซล(สีเหลือง) และป้ายเตือนหัวเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 38,094.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกสีส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 31,151.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 03/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่างกม.27+160 - 28+050 14/05/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 5 ระหว่างกม.33+720 - กม.35+375 21/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.63+500 - กม.66+795 15/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,639 รายการ