f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางหลวงจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.๑๕+๘๐๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง 13/06/2567 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมราวกันอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 20,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์(สีเหลือง),ป้ายเตือนหัวเกาะและหลักนำทางชนิดหัวอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 43,024.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 23,545.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายสะพานพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 7,967.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2567 118,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 19,833.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางฟลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 10/04/2567 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.11+000 - กม.30+000 09/04/2567 489,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.689+900 - กม.690+300 (LT.) เป็นช่วงๆ 09/04/2567 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33510 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 299 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.43+305 - กม.43+674 09/04/2567 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.592+652 - กม.626+224 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 09/04/2567 499,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 21/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 05/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 04/04/2567 20,303.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,639 รายการ