f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 07/12/2566 497,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2566 93,916.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบรบือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2566 66,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/12/2566 25,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 01/12/2566 81,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 9,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (มอก.2205-2548) จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 48,762.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุยานพาหนะ (อะไหล่เครื่องตัดหญ้ารหัส 04-8580-21-7, 04-6850-19-5, 04-8574-21-9) จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 6,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) บนทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม - บ้านม่วง ที่กม.3+200 (ด้านซ้ายทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2566 45,064.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 274,455.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าสองข้างทาง และร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.128+000 - กม.162+000 เป็นช่วงๆ (LT.,RT) ปริมาณงาน 399,275.00 ตร.ม. 24/11/2566 199,637.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว และหลักกันโค้ง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก ที่กม.55+247 (ร่องกลางถนนด้านขวาทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2566 61,351.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก ที่กม.55+335 (ร่องกลางถนนด้านขวาทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2566 32,558.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ที่กม.6+200 (ด้านซ้ายทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2566 25,718.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/11/2566 410,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,844 รายการ