f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ประวัติแขวงทางหลวงมหาสารคาม
ลงวันที่ 01/11/2561

แขวงทางหลวงมหาสารคาม

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2480 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)

รวม ระยะเวลา 82 ปี

พ.ศ.2480 - พ.ศ.2507  สังกัดเขตการทางขอนแก่น

พ.ศ.2507 - พ.ศ.2531  ย้ายมาสังกัดเขตการทางอุบลราชธานี

พ.ศ.2531 - พ.ศ.2552  ย้ายมาสังกัดสำนักทางหลวงที่ ๕ (ขอนแก่น)

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  ย้ายมาสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 8

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 160 ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด  อ.เมือง  จังหวัดมหาสารคาม

ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ ระหว่าง กม.1+200  - กม.1+600  ด้านขวาทาง


'