f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 622/60/62/282 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 622/60/62/283 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 20/03/2562 คค 06046/พ.1/e-b/38/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/11/2561 622/35/62/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/11/2561 622/60/62/17 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ