f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 07/12/2566 622/60/67/33 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2566 622/60/67/32 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 จ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบรบือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2566 ข.มค.19/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/12/2566 622/60/67/31 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 01/12/2566 622/60/67/30 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 622/งท/40/67/14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (มอก.2205-2548) จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 622/35/67/05 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (อะไหล่เครื่องตัดหญ้ารหัส 04-8580-21-7, 04-6850-19-5, 04-8574-21-9) จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 622/งท/30/67/12 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) บนทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม - บ้านม่วง ที่กม.3+200 (ด้านซ้ายทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2566 ข.มค.16/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 622/35/67/04 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าสองข้างทาง และร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.128+000 - กม.162+000 เป็นช่วงๆ (LT.,RT) ปริมาณงาน 399,275.00 ตร.ม. 24/11/2566 ข.มค.12/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว และหลักกันโค้ง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก ที่กม.55+247 (ร่องกลางถนนด้านขวาทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2566 ข.มค.15/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (รวมฐาน) บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก ที่กม.55+335 (ร่องกลางถนนด้านขวาทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2566 ข.มค.14/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ที่กม.6+200 (ด้านซ้ายทาง) (บูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2566 ข.มค.13/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/11/2566 622/60/67/29 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,697 รายการ