f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 06/10/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 03/07/2566 ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ 2566 04/04/2566 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 30/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 19/07/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 18/04/2565 ไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม 2565 - เดือน มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 10/01/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 ไตรมาส 3 เดือน ก.ค 64-ก.ย 64 04/10/2564 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 12/07/2564 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564 12/07/2564 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 01/07/2563 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 02/07/2563 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ 2563 - มีนาคม พ.ศ.2563) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ 2562 - ธันวาคม พ.ศ.2562) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ