f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.88+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2564 คค 06046/พ.1/e-b/63/2564 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาสารคาม-บ้านม่วง ตอน 5 ระหว่าง กม.6+070-กม.8+940 (RT.) 03/12/2563 คค 06046/พ.1/e-b/23/2564 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 622/60/63/ฟ/33 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 26/07/2562 ข.มค.79/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ