f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
การแก้ไขปัญหาทางลาดคอสะพานทรุดตัว (สะพานห้วยคะคาง)
ลงวันที่ 04/07/2566
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม ฝ่ายวิศวกรรม
เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณคอสะพานชำรุด (สะพานห้วยคะคาง) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่ กม.65+766
เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้เชิงลาดคอสะพานเกิดการทรุดตัว เบื้องต้น แขวงทางหลวงมหาสารคาม ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

'