f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 2381?
ลงวันที่ 19/02/2564

นายชัยณรงค์ สีีคุณน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม (ฝ่ายวิศวกรรม) ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง? บริเวณทางหลวงหมายเลข 2381? ตอน? หนองคู - ดงบัง? ระหว่่าง? กม.27+503 - กม.30+003 ตามสัญญาที่ มค.24/2563


'