f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/06/2567 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
2 31/05/2567 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานทางหลวงที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
3 21/05/2567 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 และติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8
4 08/05/2567 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Application “ZOOM” ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 11/04/2567 ตรวจเยี่ยมจุดพักรถ บนทางหลวงหลายเลข 202 กม. 249+926 แขวงฯ ยโสธร พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
6 11/04/2567 ตรวจเยี่ยมจุดพักรถ บนทางหลวงหลายเลข 202 กม. 164+041 แขวงฯ ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
7 11/04/2567 เยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย (บ้านท่าแร่) บนทางหลวงหมายเลข 23 กม. 66+150 (ด้านซ้ายทาง), และจุดพักรถ บนทางหลวงหลายเลข 202 กม.129+750 แขวงฯ มหาสารคาม
8 10/04/2567 พิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย (บ้านดงยาง) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
9 10/04/2567 พิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย (แก่งเลิงจาน) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
10 06/04/2567 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
11 02/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
12 01/04/2567 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567" ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
13 28/03/2567 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผ่านระบบ Application “ZOOM”
14 06/03/2567 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567...
15 02/03/2567 ผส.ทล.8 ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์