f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/12/2566 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนงาน พ.ร.บ.ประจำปีงบประมาณ 2567 และเสนอความต้องการ ประจำปีงบประมาณ 2568
2 05/12/2566 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
3 01/12/2566 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
4 23/11/2566 ประชุมประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
5 14/11/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
6 14/11/2566 สรุปผลการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดและร่างรูปแบบทางเลือก(กลุ่มย่อย ครั้งที่1) การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
7 07/11/2566 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงาน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามสรุปผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2566
8 23/10/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนเครื่องกล และส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
9 13/10/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนแผนงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
10 13/10/2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
11 28/09/2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
12 05/09/2566 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566
13 12/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14 04/08/2566 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเสนอแผนความต้องการงบประมาณประจำปี 2567 และ 2568
15 19/06/2566 ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566