f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รยการ 01/12/2566 155/40/67/20 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 155/40/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/11/2566 155/40/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 155/40/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15/11/2566 155/40/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 14/11/2566 155/35/67/14 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 30/10/2566 155/40/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 จ้างย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศหมายลข 4120-001-08595-60 24/10/2566 155/-/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17/10/2566 155/40/67/4 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 17/10/2566 155/40/67/6 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 17/10/2566 155/50/67/5 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รยการ 17/10/2566 155/40/67/3 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 491 ลิตร 11/10/2566 155/3567/2 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 17,000 ลิตร 09/10/2566 155/35/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/09/2566 155/40/66/199 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 502 รายการ