f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่2 เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 03/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567 03/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 10/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 03/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 จัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566 10/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 จัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงรายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม2566ถึงเดือน กันยายน 2566 11/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 จัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงรายไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2566- เดือน มิถุนายน 2566 17/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 11/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 จัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 05/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 19/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2565 18/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 จัดซื้อจัดจ้าง รายกไตรมาส ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 04/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 การจัดซื้อจัดจ้างระหวาง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 01/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 รายงานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 07/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 05/07/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ