วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 09/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรเเละยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 02/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานนอกเงินทุนฯ) 28/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 05/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 04/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 18/07/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานนอกเงินทุนฯ) 23/05/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ(รถตำรวจ) (งานเงินทุนฯ) 30/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 17/02/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 14/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงงินทุนฯ) 07/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 03/02/2563 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่อจัครและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่2 28/11/2562 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 12/09/2562 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 4 รายการ 21/03/2562 310,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ