วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.5+280 - กม.7+150 ปริมาณงาน 38,823 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.25+975 – กม.26+620 และ กม.28+600-กม.29+600 ปริมาณงาน 26,273 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.66+925 - กม.68+305 ปริมาณงาน 13,800 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.1+950 - กม.3+960 ปริมาณงาน 18,090 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.86+720 - กม.88+190 ปริมาณงาน 13,230 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
79 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 29/09/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนโพนทอง - หนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 9 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 5.761 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 187 รายการ