วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.96+379 – กม.119+391 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.46+073 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+911 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.21+655 – กม.22+180 ทล. 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ตอน 1 ระหว่าง กม.6+400 – กม.7+170 และ กม.8+650 – กม.9+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้า แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+485 – กม.12+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 30/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอนโนนใหม่ – หนองคู ตอน 4 ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+490 และ กม.2+550 – กม.2+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.๑๖๘+๓๙๐ - กม.๑๗๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๙,๑๓๘ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 - กม.13+000 และ กม.16+400 - กม.18+875 ปริมาณงาน 45,345 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 24/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง-โพนทอง ระหว่าง กม.31+975 - กม.35+120 ปริมาณงาน 38,490 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 187 รายการ