วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 21/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง กม.31+975 - กม.35+120 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว -ลำน้ำยัง กม.25+975 - กม.26+620 ,กม.28+600 - กม.29+600 เเละ กม.31+312 - 35+675 ทางหลวงหมายเลข 2116 ร่องคำ - โพนทอง กม.66+925 - กม.68+305 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 20/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+656 – กม.22+570 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 20/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายเเละเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ที่ กม.208+270 (รวมบริเวณทางเเยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 20/10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.115+530 - กม.116+755 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 14/09/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.100+000 - กม.104+020 ปริมาณงาน 32,986.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 14/09/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ - หนองคู ระหว่าง กม.2+905 - กม.6+300 ปริมาณงาน 22,880.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 14/09/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 ปริมาณงาน 32,625.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 13/09/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 2 ระหว่าง กม.18+300 - กม.21+140 ปริมาณงาน 34,080.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 09/09/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเมืองสรวง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 08/09/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+180 - กม.15+020 ปริมาณงาน 34,080.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 226 รายการ