วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 01/08/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.13+484 (แยกสนามบินร้อยเอ็ด) ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 10/06/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 05101 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.167+397 - กม.168+390 (LT.) และ กม.168+125 - กม.169+223 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 24/03/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.6+735(LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 21/02/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งและการค้าอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ทล. 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+500 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 24/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล. 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.15+681 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 24/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร กม. 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.15+681 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 15/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงข่ายคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.48+090 - กม.49+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 15/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสนับสนุนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 01/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่-หนองคู ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+510 และ กม.6+300 - กม.9+500 ปริมาณงาน 28,133 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 01/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ที่ กม.1+450 และ ที่ กม.3+700 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 187 รายการ