วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 5 ระหว่าง กม.135+000 - กม.136+145 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.32+000 - กม.38+030 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ตอน 2 ระหว่าง กม.186+200 - กม.188+370 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+815 - กม.142+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+184 - กม.2+270 , กม.22+500 - กม.24+525 และ กม.27+500 – กม.28+915 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.91+300 - กม.92+810 , กม.99+750 - กม.102+900 และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735 - กม.32+730 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.112+948 – กม.115+125 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+765 - กม.30+465 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 14/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 26/06/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.200+340-กม.201+215 ปริมาณงาน 14,655 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 226 รายการ