วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.24+525 - กม.25+635 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.1+850 - กม.2+270 และ กม.8+147 - กม.9+585 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 27/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+540 - กม.39+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.97+800 – กม.99+686 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31422 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ที่ กม.9+820 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.117+225 - กม.118+810 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33810 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.10+570.500 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 18/03/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ที่ กม.71+395 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 226 รายการ