วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 13/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.53+760 - กม.54+280 และกม.59+541 - กม.60+601 และอื่นๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 13/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.1+615 - กม.1+900 ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.0+184 - กม.0+620 , และอื่นๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 13/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนลำชี-ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนร้อยเอ็ด-หนองดง ปริมาณงาน 8 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 13/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 10/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 - กม.142+212 ปริมาณงาน 0.800 ก. ยกเลิกแผน
186 10/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 - กม.142+212 ปริมาณงาน 0.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 03/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตอน 1 ระหว่าง กม.72+740 - กม.73+300 ปริมาณงาน 34 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
188 02/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๘๙๐ - กม.๑๐๓+๗๑๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๕๙๒ เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 02/03/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข23 ตอนควบคุม 0301 ตอนห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ตอน1 ระหว่าง กม.89+890-กม.103+715 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
190 28/02/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+500 - กม.40+000, กม.40+550 -– กม.41+075 และ กม.44+000 - กม.46+900 ปริมาณงาน 39,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 226 รายการ