วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/06/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.200+340-กม.201+215 ปริมาณงาน 14,655 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/03/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเเละเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง กม.13+698 - กม.14+305 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/02/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่างเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟ (HIGH MAST) สูง 20 ม. บนทางหลวงหมายเลข 202 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+600 - กม.215+910 , ทางหลวงหมายเลข 215 ตนควบคุม 0200 สุวรรณภูมิ - สาหร่าย กม.53+410-กม.53+650 บ.สระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 78 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ - ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.148+000 - กม.150+180 (เป็นช่วงๆ) บ.เสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์ความความปลอดภัยทางถนน 74 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ - ยโสธร ตอน 1 ระหว่าง กม.144+660 - กม.146+185 บ.เสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 105 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - ห้วยคล้อ ตอน 2 กม.90+830 - กม.95+455 (เป็นช่วงๆ) ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 107 ต้น บนางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0300 ตอน โพนทอง - ห้วยคล้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.76+360 - กม.88+665 (เป็นช่วงๆ) อ.โพนทอง ,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/01/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. พร้อมอุปกรณ์ความความปลอดภัยทางถนน 101 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.3+500 - กม.21+565 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 187 รายการ