วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 วัสดุก่อสร้าง 12/10/2565 635/60/66/3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
542 วัสดุก่อสร้าง 11/10/2565 635/60/66/1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
543 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว(งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/05/2566 635/-/66/179 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
544 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค หลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.13+698 - กม.14+305 ปริมาณงาน 14,083 ตร.ม. 19/05/2566 รอ.47/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
545 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง กม.6+735 (LT) 27/03/2566 รอ.46/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
546 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 113 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.23+880 - กม.36+890 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 10/03/2566 รอ.44/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
547 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู,ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 07/03/2566 รอ.38/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
548 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 17 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+600 - กม.215+910 เเละทางหลวงหมายเลข 215 สุวรรณภูมิ-สาหร่าย กม.53+410-กม.53+650 บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 07/03/2566 รอ.39/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
549 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 107 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0300 ตอน โพนทอง-ห้วยคล้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.76+360 - กม.88+665 (เป็นช่วงๆ) อ.โพนทอง,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 10/03/2566 รอ.45/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
550 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 101 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.3+500 - กม.21+565 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 08/03/2566 รอ.42/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
551 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ทางถนน 105 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง-ห้วยคล้อ ตอน 2 กม.90+830-กม.95+455 (เป็นช่วงๆ) ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 10/03/2566 รอ.43/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
552 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 74 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ตอน 1 ระหว่าง กม.144+660 - กม.146+185 (เป็นช่วงๆ) บ้านเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 08/03/2566 รอ.40/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
553 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 78 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.148+000-กม.150+180 (เป็นช่วงๆ) บ้านเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 08/03/2566 รอ.41/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
554 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง เเละระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ-โพธิ์ชัย งานขยายความกว้างถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร กม.0+212 - กม.2+550 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 14/02/2566 รอ.35/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
555 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเเละการท่องเที่ยว กิจกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง กม.54+150 ถึง กม.56+000 รายการ:งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจาร เป็น 4 ช่องจราจร ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 15/02/2566 รอ.36/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 541 ถึง 555 จาก 629 รายการ