วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
796 จ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 13/05/2563 สทล.8 ขท.ร้อยเอ็ด.1/พ.1/- แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
797 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมาย 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน , ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน –ห้วยพลับ , ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ , ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ , ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ,ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก , ในทา 14/05/2563 คค 06049/พ.1/e/35/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
798 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911 –กม. 107+568 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 คค 06049/พ.1/e/36/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
799 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2116, 2259 22/05/2563 คค 06049/พ.1/e/37/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
800 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในทางหลวงหมายเลข 2043, 2086, 215 22/05/2563 คค 06049/พ.1/e/38/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
801 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 2.788 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 14/05/2563 คค 06049/พ.1/41/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
802 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 14/05/2563 คค 06049/พ.1/e/39/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
803 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.20+000 – กม.22+500 ขนาดความกว้าง 23.20 เมตร ยาว 2.5000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 14/05/2563 คค 06049/พ.1/e/40/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
804 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดจตุรพักตรพิมาน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 29/04/2563 คค 06049/พ.1/e/32/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
805 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงเมืองสรวง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (โมเดิร์น) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 21/05/2563 คค 06049/พ.1/e/33/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
806 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 03/04/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
807 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.20+275 ปริมาณงาน 49,275 ตร.ม. 30/04/2563 คค 06049/พ.1/e/31/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
808 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+360 และ กม.26+600 - กม.28+600 ปริมาณงาน 48,084 ตร.ม. 30/04/2563 คค 06049/พ.1/e/30/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
809 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 - กม.9+000 ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 13/01/2564 คค 06049/พ.1/e/29/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
810 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.42+810 - กม.45+740 ปริมาณงาน 35,160 ตร.ม. 30/04/2563 คค 06049/พ.1/e/28/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 796 ถึง 810 จาก 864 รายการ