วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.68+305 - กม.69+610 และ กม.71+620 - กม.72+851 29/04/2567 รอ.47/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
62 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 และ กม.17+075 - กม.18+000 23/04/2567 รอ.29/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
63 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.1+850 - กม.2+270 และ กม.8+147 - กม.9+585 26/04/2567 รอ.37/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
64 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.203+500 - กม.204+700 และ กม.205+780 – กม.206+525 26/04/2567 รอ.40/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
65 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.24+525 - กม.25+635 23/04/2567 รอ.28/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
66 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+840 - กม.10+300 และ กม.12+510 - กม.13+227 23/04/2567 รอ.24/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
67 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.186+950 - กม.188+200 23/04/2567 รอ.44/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.98+500 - กม.98+900,กม.99+450 - กม.101+900 และ กม.103+825 - กม.104+500 26/04/2567 รอ.35/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
69 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.21+260 - กม.21+870 และ กม.22+855 - กม.22+975 23/04/2567 รอ.30/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
70 วัสดุเชื้อเพลิง 27/03/2567 635/35/67/145 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
71 วัสดุก่อสร้าง 26/03/2567 635/60/67/143 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
72 วัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2567 635/35/67/144 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
73 จ้างเหมางานติดตั้งราวกันอันตราย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26/03/2567 635/-/67/142 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
74 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.26+086 - กม.26+350 (RT) 28/03/2567 635/-/67/153 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
75 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจรารบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.22+136 (รวมบริเวณทางแยก) 28/03/2567 635/-/67/151 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 61 ถึง 75 จาก 827 รายการ