วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสุวรรณภูมิ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 03/05/2567 รอ.50/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
47 จ้างทำแผ่นป้าย 05/04/2567 635/-/67/146 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
48 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง หลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา 04/04/2567 635/-/67/155 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
49 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ กม.28+680 - กม.30+375 และทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390,กม.10+210 - กม.15+020 เเละ กม.18+300 - กม.21+140 23/04/2567 รอ.12/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
50 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.37+500 (รวมบริเวณทางแยก) 23/04/2567 รอ.19/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
51 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.21+140 - กม.24+450 26/04/2567 รอ.36/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
52 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+585 - กม.9+840 และ กม.10+850 - กม.12+510 29/04/2567 รอ.48/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.23+670 - กม.25+941 26/04/2567 รอ.41/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+540 - กม.39+400 23/04/2567 รอ.27/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตอน 1 ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+525 26/04/2567 รอ.39/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
56 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+170 - กม.7+545 23/04/2567 รอ.45/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
57 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.3+420 - กม.5+275 26/04/2567 รอ.38/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
58 กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.189+300 - กม.190+000 และ กม.191+240 - กม.192+810 29/04/2567 รอ.46/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
59 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+230 23/04/2567 รอ.26/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
60 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+975 - กม.4+950 และ กม.5+495 - กม.6+100 23/04/2567 รอ.23/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 46 ถึง 60 จาก 827 รายการ