วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 13/05/2567 635/-/57/162 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
32 วัสดุเชื้อเพลิง 13/05/2567 635/35/67/163 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
33 วัสดุก่อสร้าง 14/05/2567 635/60/67/167 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
34 วัสดุการเกษตร 14/05/2567 635/20/67/165 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
35 จ้างเหมาตัดหญ้า 14/05/2567 635/-/67/166 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
36 วัสดุอื่นๆ 09/05/2567 635/85/67/160 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
37 วัสก่อสร้าง 09/05/2567 635/60/67/159 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
38 วัสดุไฟฟ้า 07/05/2567 635/45/67/157 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
39 วัสดุอื่นๆ 07/05/2567 635/85/67/158 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
40 วัสดุเชื้อเพลิง 26/04/2567 635/-/67/150 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
41 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ที่ กม.71+395 03/05/2567 รอ.42/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
42 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/04/2567 635/-/67/184 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
43 โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.51+600 - กม.52+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 คค06049/พ.1/e/38/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
44 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2046 ระหว่าง กม.27+400 - กม.28+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 คค06049/พ.1/e/39/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
45 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/04/2567 635/04/67/02 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 31 ถึง 45 จาก 827 รายการ