วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 17/05/2567 635/B/30/67/37 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
17 วัสดุก่อสร้าง 17/05/2567 635/60/67/177 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18 จ้างเหมางานติดตั้งป้ายจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) 17/05/2567 635/-/67/176 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
19 วัสดุก่อสร้าง 17/05/2567 635/60/67/175 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
20 วัสดุไฟฟ้า 17/05/2567 635/45/67/178 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 17/05/2567 635/B/30/67/33 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
22 วัสดุก่อสร้าง 16/05/2567 635/60/67/173 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
23 วัสดุก่อสร้าง 16/05/2567 635/60/67/174 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
24 วัสดุอื่นๆ 16/05/2567 635/85/67/172 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
25 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/05/2567 635/-/67/168 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
26 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 15/05/2567 635/-/67/171 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
27 วัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 635/60/67/170 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
28 วัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 635/60/67/169 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
29 วัสดุไฟฟ้า 13/05/2567 635/45/67/161 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
30 วัสดุอื่นๆ 13/05/2567 635/85/67/164 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 16 ถึง 30 จาก 827 รายการ