วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.46+900 - กม.72+851 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+083 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.0+598 - กม.20+200 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.39+001 (เป็นช่วง ๆ) 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/10/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
122 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+500 - กม.40+000, กม.40+550 - กม.41+075 และ กม.44+000 - กม.46+900 ปริมาณงาน 39,250 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/8/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
123 งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.32+730 - กม.33+880 ปริมาณงาน 24,417 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/7/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
124 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.39+000 - กม.39+735 และ กม.41+950 - กม.44+000 ปริมาณงาน 33,420 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/6/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
125 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.29+200 - กม.31+975 ปริมาณงาน 33,600 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/5/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
126 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.7+890 - กม.8+040 (RT,LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06049/พ.1/e/4/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
127 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.28+780 - กม.29+050 (RT.,LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06049/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
128 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.102+600 - กม.102+860(RT.,LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06049/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
129 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.89+890 - กม.103+715 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,592 เมตร) 03/03/2563 คค 06049/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
130 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง เพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.97+785 - กม.99+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2563 คค 06049/พ.1/e/41/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
131 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2563 คค 06049/พ.1/e/42/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
132 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2387 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิมพิสารน้อย – หนองห่าง ระหว่าง กม.20+720 - กม.21+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค 06049/พ.1/e/39/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
133 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
134 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+470 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2563 คค 06049/พ.1/e/40/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
135 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.97+785 - กม.99+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/01/2563 คค 06049/พ.1/e/38/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 121 ถึง 135 จาก 145 รายการ