วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+900 – กม.4+375 และ ที่ กม.46+222 (รวมบริเวณทางแยก) 25/10/2565 รอ.31/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
62 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 1 รหว่าง กม.115+530 - กม.116+755 25/10/2565 รอ.24/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
63 เพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ที่ กม.208+270 (รวมบริเวณทางแยก) 25/10/2565 รอ.29/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
64 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+585 - กม.15+900 25/10/2565 รอ.26/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
65 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 ปริมาณงาน 32,625.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.6/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
66 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ - หนองคู ระหว่าง กม.2+905 - กม.6+300 ปริมาณงาน 22,880.00 ตร.ม 19/09/2565 รอ.7/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
67 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.100+000 - กม.104+020 ปริมาณงาน 32,986.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.8/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 2 ระหว่าง กม.18+300 - กม.21+140 ปริมาณงาน 34,080.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.5/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
69 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเมืองสรวง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรรภูมิ ที่ กม.27+050 RT ปริมาณงาน 1 หลัง 16/09/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
70 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.91+300 - กม.92+810 (LT,RT) ปริมาณงาน 32,648 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.22/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
71 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.27+500 - กม.28+915 ปริมาณงาน 32,828.00 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.12/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
72 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+180 - กม.15+020 ปริมาณงาน 34,080.00 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.13/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
73 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.3+960 - กม.6+170 ปริมาณงาน 19,795 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.11/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
74 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390 และ กม.10+210 - กม.12+180 ปริมาณงาน 34,020 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.10/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
75 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.99+750 - กม.102+900 (RT) ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.9/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 61 ถึง 75 จาก 184 รายการ