วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 107 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0300 ตอน โพนทอง-ห้วยคล้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.76+360 - กม.88+665 (เป็นช่วงๆ) อ.โพนทอง,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.45/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
47 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 101 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.3+500 - กม.21+565 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.42/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
48 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ทางถนน 105 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง-ห้วยคล้อ ตอน 2 กม.90+830-กม.95+455 (เป็นช่วงๆ) ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.43/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
49 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 74 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ตอน 1 ระหว่าง กม.144+660 - กม.146+185 (เป็นช่วงๆ) บ้านเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.40/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
50 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 78 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.148+000-กม.150+180 (เป็นช่วงๆ) บ้านเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.41/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง เเละระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ-โพธิ์ชัย งานขยายความกว้างถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร กม.0+212 - กม.2+550 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 28/12/2565 รอ.35/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
52 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเเละการท่องเที่ยว กิจกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง กม.54+150 ถึง กม.56+000 รายการ:งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจาร เป็น 4 ช่องจราจร ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 28/12/2565 รอ.36/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
53 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเเละการท่องเที่ยวกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน บ้านหนองดง-โพนทอง กม.46+338 ถึง กม.47+861 รายการ:งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ต.เเวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 28/12/2565 รอ.37/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+950 - กม.5+795 ปริมาณงาน 10,657 ตร.ม. 16/11/2565 รอ.34/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+850 - กม.16+725 ปริมาณงาน 10,500 ตร.ม. 16/11/2565 รอ.33/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
56 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+656 – กม.22+570 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
57 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2044 หนองดง – โพนทอง กม.31+975 – กม.35+120 ทางหลวงหมายเลข 2046 บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง กม.25+975 – กม.26+620 , กม.28+600 – กม.29+600 - กม.31+312 – 35+675 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ – โพนทอง กม.66+925 – กม.68+305 25/10/2565 รอ.28/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
58 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.44+390 – กม.45+545 25/10/2565 รอ.30/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
59 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง กม.5+280 – กม.7+150 และ กม.20+000 – กม.22+500 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 – กม.13+000 และทางหลวงหมายเลข 2046 บ้านงิ้ว –ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.16+400 - กม.18+875 25/10/2565 รอ.25/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
60 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+182 – กม.3+400 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 46 ถึง 60 จาก 184 รายการ