วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
47 งานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ที่ กม.3+050 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ที่ กม.3+440, ที่ กม.9+800 และ ที่ กม.15+435 ปริมาณงาน 4 แห่ง 22/12/2564 รอ.21/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.5+925, ที่ กม.8+400 และ ที่ กม.28+250 ปริมาณงาน 3 แห่ง 22/12/2564 คค 06049 /พ.1/e11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ที่ กม.1+450 และ ที่ กม.3+700 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/12/2564 รอ.20/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500, ที่ กม.59+750 และ ที่ กม.70+750 ทางหลวงห 22/12/2564 คค 06049 /พ.1/e9/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 คค 06049/พ.1/e/7/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
52 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.5+280 - กม.7+150 ปริมาณงาน 38,823 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.30/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง-โพนทอง ระหว่าง กม.31+975 - กม.35+120 ปริมาณงาน 38,490 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.23/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 - กม.13+000 และ กม.16+400 - กม.18+875 ปริมาณงาน 45,345 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.25/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.168+390 - กม.172+000 ปริมาณงาน 39,138 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.31/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
56 ครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนโพนทอง - หนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 9 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 5.761 กิโลเมตร 25/10/2564 รอ.2/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
57 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตำบลครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 8 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 8.266 กิโลเมตร 25/10/2564 รอ.1/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
58 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.198+105 - กม.209+602 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2564 คค 06049/พ.1/e/27/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
59 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทองระหว่าง กม.64+925 - กม.66+925 ปริมาณงาน 20,000.00 ตร.ม. 16/06/2564 คค 06049/พ.1/e/26/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
60 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/24/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 46 ถึง 60 จาก 145 รายการ