วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31422 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ที่ กม.9+820 25/03/2567 รอ.20/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
32 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.91+300 - กม.92+810 , กม.99+750 - กม.102+900 และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735 - กม.32+730 22/03/2567 รอ.9/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
33 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.112+948 – กม.115+125 22/03/2567 รอ.10/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
34 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+184 - กม.2+270 , กม.22+500 - กม.24+525 และ กม.27+500 – กม.28+915 22/03/2567 รอ.11/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
35 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+765 - กม.30+465 25/03/2567 รอ.22/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.97+800 – กม.99+686 (เป็นช่วงๆ) 22/03/2567 รอ.18/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
37 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 5 ระหว่าง กม.135+000 - กม.136+145 22/03/2567 รอ.16/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33810 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (รวมบริเวณทางแยก) 25/03/2567 รอ.33/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
39 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.10+570.500 (รวมบริเวณทางแยก) 29/03/2567 รอ.21/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
40 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.200+340 - กม.201+125 ปริมาณงาน 14,655 ตร.ม. 29/06/2566 รอ.48/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
41 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค หลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.13+698 - กม.14+305 ปริมาณงาน 14,083 ตร.ม. 30/03/2566 รอ.47/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
42 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง กม.6+735 (LT) 21/02/2566 รอ.46/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
43 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 113 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.23+880 - กม.36+890 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.44/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
44 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู,ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.38/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
45 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 17 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+600 - กม.215+910 เเละทางหลวงหมายเลข 215 สุวรรณภูมิ-สาหร่าย กม.53+410-กม.53+650 บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.39/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 31 ถึง 45 จาก 184 รายการ