วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.91+300 - กม.92+810 (LT,RT) ปริมาณงาน 32,648 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.22/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
32 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.27+500 - กม.28+915 ปริมาณงาน 32,828.00 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.12/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
33 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+180 - กม.15+020 ปริมาณงาน 34,080.00 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.13/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
34 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.3+960 - กม.6+170 ปริมาณงาน 19,795 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.11/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
35 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390 และ กม.10+210 - กม.12+180 ปริมาณงาน 34,020 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.10/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
36 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.99+750 - กม.102+900 (RT) ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 15/09/2565 รอ.9/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
37 โครงการปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 232 วงแหวนรอบเมือง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.12+502 (แยกโพนทอง) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 08/08/2565 รอ.45/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.42+591 (แยกบ้านบัว) ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 08/08/2565 รอ.43/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม. 13+484 (แยกสนามบินร้อยเอ็ด) ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 08/08/2565 รอ.44/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
40 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.167+397 - กม.168+390 (LT.) และ กม.168+125 - กม.169+223 (RT.) ปริมาณงาน 22,053 ตร.ม. 15/06/2565 รอ.42/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
41 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.6+735 (LT) 05/04/2565 รอ.41/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
42 กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งและการค้าอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ทล. 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+500 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 10/03/2565 คค 06049/พ.1/e/15/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
43 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสนับสนุนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 คค 06049/พ.1/e/14/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
44 ครงข่ายคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.48+090 - กม.49+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 คค 06049/พ.1/e/13/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
45 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/12/2564 รอ.37/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 31 ถึง 45 จาก 145 รายการ