วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุก่อสร้าง 08/11/2566 635/60/67/44 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 09/11/2566 635/B/30/67/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
78 จ้างซ่อมรถยนต์ 09/11/2566 635/-/67/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
79 วัสดุยานพาหนะ 08/11/2566 635/-/67/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
80 จ้างซ่อมรถยนต์ 08/11/2566 635/-/67/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
81 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 26/10/2566 635/35/67/28 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
82 จ้างทำแผ่นป้าย 26/10/2566 635/-/67/27 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
83 วัสดุการเกษตร 25/10/2566 635/20/67/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
84 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 26/10/2566 635/35/67/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
85 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2566 635/60/67/20 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
86 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2566 635/60/67/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
87 วัสดุอื่นๆ 25/10/2566 635/85/67/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
88 วัสดุไฟฟ้า 25/10/2566 635/45/60/22 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
89 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2566 635/60/67/21 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
90 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 12/10/2566 635/-/67/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 76 ถึง 90 จาก 294 รายการ