วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาดำเนินการ 20/11/2566 635/-67/61 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
62 วัสดุก่อสร้าง 15/11/2566 635/60/67/57 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
63 วัสดุก่อสร้าง 16/11/2566 635/60/67/58 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
64 จ้างทำป้าย 15/11/2566 635/-/67/54 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
65 วัสดุอื่นๆ 15/11/2566 635/85/67/55 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
66 วัสดุอื่นๆ 15/11/2566 635/20/67/56 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
67 วัสดุก่อสร้าง 14/11/2566 635/60/67/53 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
68 วัสดุการเกษตร 14/11/2566 635/20/67/52 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
69 วัสดุสำนักงาน 14/11/2566 635/85/67/51 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
70 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลส์) 14/11/2566 635/-/67/50 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
71 วัสดุอื่นๆ 13/11/2566 635/85/67/49 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
72 วัสดุก่อสร้าง 13/11/2566 635/60/67/48 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
73 จ้างรื้อเกาะกลาง 10/11/2566 635/-/67/47 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
74 วัสดุก่อสร้าง 10/11/2566 635/60/67/46 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
75 วัสดุก่อสร้าง 10/11/2566 635/60/67/45 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 61 ถึง 75 จาก 294 รายการ