วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+850 - กม.16+725 ปริมาณงาน 10,500 ตร.ม. 16/11/2565 รอ.33/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
62 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.1+600-กม.2+265 26/10/2565 ใบสั่งจ้าง 635/-/66/45 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
63 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.1+400-กม.1+715 26/10/2565 ใบสั่งจ้าง 635/-/66/44 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
64 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.15+681 (รวมบริเวณทางแยก) 26/10/2565 ใบสั่งจ้าง 635/-/66/43 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
65 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+656 – กม.22+570 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
66 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2044 หนองดง – โพนทอง กม.31+975 – กม.35+120 ทางหลวงหมายเลข 2046 บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง กม.25+975 – กม.26+620 , กม.28+600 – กม.29+600 - กม.31+312 – 35+675 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ – โพนทอง กม.66+925 – กม.68+305 25/10/2565 รอ.28/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
67 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.44+390 – กม.45+545 25/10/2565 รอ.30/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
68 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง กม.5+280 – กม.7+150 และ กม.20+000 – กม.22+500 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 – กม.13+000 และทางหลวงหมายเลข 2046 บ้านงิ้ว –ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.16+400 - กม.18+875 25/10/2565 รอ.25/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
69 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+182 – กม.3+400 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
70 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+900 – กม.4+375 และ ที่ กม.46+222 (รวมบริเวณทางแยก) 25/10/2565 รอ.31/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
71 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 1 รหว่าง กม.115+530 - กม.116+755 25/10/2565 รอ.24/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
72 เพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ที่ กม.208+270 (รวมบริเวณทางแยก) 25/10/2565 รอ.29/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
73 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+585 - กม.15+900 25/10/2565 รอ.26/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
74 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละชำนาญงาน (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเมืองสรวง เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ที่ กม.27+050 ปริมาณงาน 1 หลัง 19/10/2565 รอ.23/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
75 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 ปริมาณงาน 32,625.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.6/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 61 ถึง 75 จาก 236 รายการ