วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
47 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
48 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
49 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
50 วัสดุยานพาหนะ 20/12/2566 635/B/30/67/17 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
51 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/12/2566 635/-/67/16 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
52 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/12/2566 635/-/67/15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
53 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/12/2566 635/-/67/14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
54 วัสดุยานพาหนะ 18/12/2566 635/B/30/67/13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
55 วัสดุอื่นๆ 18/12/2566 635/85/67/86 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
56 วัสดุก่อสร้าง 18/12/2566 635/60/67/85 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
57 จ้างทำป้าย 11/12/2566 635/-/67/84 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
58 วัสดุยานพาหนะ 18/12/2566 635/B/30/67/12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
59 วัสดุอื่นๆ 21/11/2566 635/85/67/63 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
60 วัสดุอื่นๆ 20/11/2566 635/85/67/62 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 46 ถึง 60 จาก 294 รายการ